Lô đề online số zách
Anh em đánh Lô đề online nuôi 7 ngày theo kiểu gấp thếp : VÍ DỤ NUÔI CON Lô đề online 31
-Ngày đầu tiên đánh 1 điêm con 31 = 23 nghìn . Trúng ngay được 80 nghìn . lãi ....
- Ngày thư nhất chưa ra ngày thư 2 đánh 2 điểm con 31 . Tổng 2 ngày đánh mất 3 điểm = 69 nghìn . Nếu tối trúng có 160 nghìn . Lãi .....
- Ngày thứ 2 vẫn chưa ra Lô đề online 31 thì ngày thứ 3 ta sẽ đánh con Lô đề online 31 x 4 điểm = 92 nghìn. Tổng 3 ngày mất 161 nghìn . Nếu tối trúng được 320 nghìn . Lãi.....
- Cứ như vậy ngày thứ 3 chưa ra thi ngày thứ tư đánh Lô đề online 31 x 8 điểm = 184 nghìn .Tong chi phí 4 ngày mất 345 nghìn . Nếu tối trúng được 640 nghìn . Lãi..... win2888
- Ngày thứ 4 chưa ra ngày thứ 5 đánh Lô đề online 31 x 16 điểm = 368 nghìn . Tổng chi phí 5 ngày hết 713 nghìn.Nếu tối trúng được 1 triệu 280 nghìn . Lãi .....
- Ngày thứ 5 chưa ra ngày thứ 6 đánh Lô đề online 31 x 32 điểm =736 nghìn . Tong chi phí 6 ngày hết 1 triệu 449 nghìn . Toi trúng được 2 triệu 560 nghìn . Lãi ....
- Ngày thứ 6 chưa ra ngày thứ 7 đánh Lô đề online 31 x 64 điểm =1 triệu 472 nghìn
Lô đề online: Cá trắng: 21 - 41 - 31.
Lô đề online: Con ốc: 22 - 42 - 82.
Đây là KN của các ACE, tôi xin phép sưu tầm, kiểm tra (tôi đã kiểm tra sơ bộ và đúng trong một khoảng thời gian nhất định).
A - Phương pháp Lô đề online lấy Lô đề online nuôi trong 3 ngày
Đã là Lô đề online nuôi thì phải dựa theo tần suất nghĩa là chọn ra con Lô đề online nào đang có chu kỳ đều làm con giống
Phương pháp Lô đề online 1: Lô đề online 3 ngày theo "dạng kẹp số"
Thông thường 1 bảng kết quả có rất nhiều dạng kẹp số, các bạn để ý thấy những con nào kẹp giữa hai số 1 hoặc hai số 0 hoặc hai số 8 thì ta đánh cặp số đó trong 3 ngày là ăn, thường thì hay ra vào ngày thứ 2.
- VD ngày 11/01/11:
Bắt đầu ngày mai 1/9/1010. Mình sẽ nuôi Lô đề online 64, 47
Một chút kinh nghiệm Lô đề online đề xin được chia sẽ. Hy vọng nhận được sự ủng hộ và góp ý chân thành của các bạn
----------------------------------------------------------------------------------
chỗ đánh lô đề online uy tín chỉ có tại ghilode .com, lo de online uy tin, danh lo de online uy tin nhat, danh lo de online uy tin, web danh de uy tin nhat, ghilode lo de, web choi lo de online uy tin nhat, lo de uy tin, web bao lo de uy tin, danh de online, trang web nao chơi số đề uy tín an toan, đánh lô đề trên trang nào uy tín nhất, cach choi xsmb, lô đề nào uy tín nhất, đánh lô đề trực tuyến, web lo de online, choi lo online o trang nao uy tin, xin web ghi lo de truc tuyen, danh de online web nao uy tin nhat, choi de online, ghilode .com, trang ghi de truc tuyen uy tin nhat, tim dia chi xin so danh lo de, trangghilodeuytin, cac trang web choi so de uy tin, danhlodeonline, web choi lo de online, trang lode online uy tin, danh de online uy tin, site lo de nao uy tin 2018, trang web nao choi lo de uy tin , choi lodeonline, trang danh lo online, web nao danh lo de uy tin, trang lo de nao uy tin nhat, các trang web choi lode online uy tín, trang web đánh lô online, web danh de uy tin viet nam, danhdeonline uy tin, tim web danh de, trang web choi lo moi nhat, cac trang web choi lo de, web ghi lo de online moi nhat, trang web danh lo de uy tin nhat viet nam, web lode uy tin, trang web lode ty le cao nhat, lode uy tin, trang web danh lo de uy tin nhat, dia chi lo de online uy tin, trang web lo de uy tin, trang lode online moi nhat, nhung trang web choi lo de uy tin, trang web lo de uy tin nhat, đánh đề trang web nào uy tín nhất, nhung trang choi lo de uy nhat, web choi lo de online uy tin, trang web lode uy tin hien nay, ghi de truc tuyen uy tin, trang web choi lo de uy tin, web ghi lo de mien trung uy tin, trang web choi lo de online uytin nhat, cac trang web choi lo de online, trang web lode online, ghi lo de uy tin, nhung site lo de uy tin, lo de uy tin online , trang lo de uy tinh nhat, trang web choi lo de online uy tin nhat, ghilode uy tin, trang ghilode choi danh de uy tin nhat, choi lo de online o trang web nao uy tin nhat, danh lo truc tuyen uy tin nhat, danh de truc tuyen, danh de online uy tin !