Tu van: mình muốn mua xe thì liên hệ với ai Contact 02438.235.235