Tìm ứng viên có kinh nghiệm lập trình ứng dụng bằng delphi, hình thức part time làm khoảng 3 tuần.
Chi tiết yêu cầu vui lòng liên hệ Mr Thi 0915 77 0918 or email [email protected]