mọi người giúp mình với..mình vào gmail nhưng k thể tải tệp xuống được..nhấn vào trải lại nó vẫn cứ bình thường (mặc dù mạng vẫn hoạt động bình thường nhé)