sao chỉ có cốc cốc của mình mới truy cập được internet ,còn các trình duyệt,ứng dụng khác thì không được. ai biết giúp mình với ạ