phân tích & thiết kế hệ thống!!
mình đang học phân tích và thiết kế hệ thống, thầy giao cho đề tài: quản lý phòng học ở trường đh. mem nào có ý kiến gì rất mong được sự giúp đỡ...xin chân thành cảm ơn.2m