Trích dẫn Gửi bởi tut4ever
xời cài nhiều soft trang trí quá đúng là nặng máy dùng html mà trang trí thì nhẹ hều [img]data:image/png;base64,ivborw0kggoaaaansuheugaaaaeaaaabaqmaaaa l21bkaaaaa1bmvexh5pjm+ykvaaaaaxrstlmaqobyzgaaaapjr efucndjyaaaaaiaaeihvdmaaaaasuvork5cyii=[/img] [img]data:image/png;base64,ivborw0kggoaaaansuheugaaaaeaaaabaqmaaaa l21bkaaaaa1bmvexh5pjm+ykvaaaaaxrstlmaqobyzgaaaapjr efucndjyaaaaaiaaeihvdmaaaaasuvork5cyii=[/img] mại có khả năng tùy biến cao tin ko?thật đấy
bác dạy em cách dùng html trang trí máy đi :x :x :x