mong các bạn giúp đỡ việc tạo thêm thread bar (theo hình mũi tên như trên)
email: [email protected]
nick: ntphat25

mình đang làm quen với việc thiết kế và quản trị forum
cac bạn có tài liệu hay có thể cho mình "học hửi"


thanks all member