mình giải nén video từ 1 file iso, trước khi cài đặt lại window, mình nghe từng vidoe đều có âm thanh rõ ràng, giờ cài lại win, mình giải nén lại video từ file iso đó thì có video nghe đc video kô nghe đc. cái ko nghe đc thì dưới góc phải có hình , cái nghe đc thì có hình . rõ ràng lần trước mình nghe đc hết.
ai chỉ mình cách chuyển cái hình thành hình trong k-lite đi.
ah mình mở = win midea player 11 cũng bị tương tự [img]data:image/png;base64,ivborw0kggoaaaansuheugaaaaeaaaabaqmaaaa l21bkaaaaa1bmvexh5pjm+ykvaaaaaxrstlmaqobyzgaaaapjr efucndjyaaaaaiaaeihvdmaaaaasuvork5cyii=[/img](