hiện tại máy mình:
chip: intel core i5 760
main: intel desktop board dh55tc
ram: 4gb buz 1066
mình dg nhắm tới con vga asus gtx570 directcu ii
vậy máy mình có tương thích hay không? nếu không cho mình hỏi không tương thích điểm nào