Tính năng:

- Send email giới thiệu sản phẩm đến hàng nghìn người từ email list.
- Chọn ngẩu nhiên một account email gmail để gởi vì một số tài khoản email của gmail mỗi ngày chỉ cho send khoảng 500 email, do đó tài khoản sẽ không sợ bị black list.
- Send vào inbox.

Hướng dẫn:

+ Cài đặt
- Tải chương trình về
http://letitbit.net/download/16395.15249b393efdeaffab288961bdd2/Spammail.7z.html
- Giải nén ra.
- Nếu máy bạn chưa cài .Net Framework hãy bấm vào file dotnetfx.exe để install.
- Sau khi cài đặt dotnetfx.exe xong bạn đã có thể sử dụng chương trình send mail.
+ Sử dụng
- Bạn hãy tạo khoãn 10 account gmail (tùy theo số lượng email bạn cần gởi, mổi account send được khoãn 500 email một ngày).
- Bấm vào file newsletter.exe chương trình có hình như bên dưới.


- Bấm vào nút Email list, chương trình sẽ mở ra một cửa sổ (notepad), bạn hãy nhập danh sách email của khách hàng cần gởi vào, mổi email 1 dòng, lưu và đóng lại.

-Bấm nút Account list, chương trình sẽ mở ra một cửa sổ khác, bạn hãy nhập danh sách account email gmail của bạn vào theo định dạng sau: [email protected]|yourpassword, mổi account 1 dòng, lưu và đóng lại.
- Bấm nút import.
- Nhập tiêu đề, nội dung, chọn thời gian chờ để send 1 email.
Chú ý: nội dung bạn có thể nhập mã HTML.
- Cuối cùng bấm nút send rồi đi uống cà phê.