FolderDefence cho phép bạn đặt password để bảo vệ tất cả những gì riêng tư và dữ liệu nhạy cảm trong ổ cứng hoặc thiết bị di động. Bạn có thể làm cho tập tin và thư mục của bạn trở nên không truy cập được, ẩn, bảo vệ chúng tránh khỏi việc bị chỉnh sửa hoặc xóa, hạn chế sự thực thi của chúng. Dữ liệu được bảo vệ không thể truy cập bởi bất kì user hoặc ứng dụng nào- bất kể chúng dùng cách nào ngay tại máy hoặc từ mạng.

Chức năng chính và lợi ích:
- Bảo vệ tập tin hiệu quả cho phép bạn ẩn thư mục ra khỏi tầm nhìn của người dùng, ứng dụng và phần mềm độc hại trong Window.
- 5 phương pháp bảo vệ: ẩn, khóa, ẩn và khóa, chỉ đọc, từ chối thực thi.
- True Stealth mode: cài đặt 1 lần, dùng ở mọi nơi.
- Khả năng chọn kiểu files để được bảo vệ.
- Hỗ trợ mọi kích thước files.
- Bao gồm File Shredder- không có cơ hội cho dữ liệu không cần thiết quay lại ổ cứng của bạn.

- Số lượng files/ folders được bảo vệ là không giới hạn.
- Không chỉnh sửa các file hệ thống khi sử dụng Folder Defence Pro.
- Sử dụng và cài đặt FolderDefence Pro với 1 password đơn lẻ.
- Chức năng bảo vệ được kích hoạt ngay cả trong Safe Mode.
- Hỗ trợ tên thư mục được đặt với các ký hiệu ngôn ngữ quốc tế.

dơload tai
http://www.fileserve.com/file/pu2DgJ6 <1.35mb>