Để áp dụng cho năm học mới 2009 - 2010 sắp đến. Phần mềm "Quản Lý Nhà Trường" được phát hành phiên bản 3.0 với nhiều cải tiến và bổ sung mới
- Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu, tăng tính bảo mật và tốc độ truy xuất.
- Nâng cấp chức năng tự động update mới.
- Bổ sung lực chọn giữa môn học xếp loại và môn học tính điểm theo quyết định số 40 / 2006 / QĐ – BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 và bổ sung quyết định số 40.
- Bổ sung chức năng quản lý chuyên cần của học sinh.
- Bổ sung chức năng chia phòng thi, in bảng ký tên…
- Bổ sung chức năng thay đổi thứ tự của môn học.
- Bổ sung chức năng xuất danh sách xét tốt nghiệp (áp dụng tại tp Hồ Chí Minh).
- Bổ sung chức năng in giấy khen, bảng danh dự.

Để biết thêm chi tiết về phần mềm xin mời các bạn truy cập vào trang web:

- http://qlnt.no-ip.info/qlnt
- http://qlnt.thcshongbang.com

Screenshot: http://thcshongbang.no-ip.info/qlnt/Images/Sreenshot.png

Link Download phần mềm phiên bản Offline (miễn phí)

- Quản lý nhà trường Offline có dữ liệu Demo (kèm Sql Express, Net framework 2.0) dung lượng 114.07 Mb
+ http://www.mediafire.com/?jjr2ocmd1to
+ http://mega.1280.com/file/ICV2BTK4/
- Quản lý nhà trường Offline (kèm Sql Express, Net framework 2.0) dung lượng 95.55 Mb
+ http://www.mediafire.com/?yn2zhwmjmnq
+ http://mega.1280.com/file/0ULVZXI4/
- Quản lý nhà trường Offline (kèm Net framework 2.0) dung lượng 58.29 Mb
+ http://www.mediafire.com/?jdizzdiznmn
+ http://mega.1280.com/file/K762ZVM8/
- Quản lý nhà trường Offline dung lượng 35.21 Mb
+ http://www.mediafire.com/?zozmmd4qz2o
+ http://mega.1280.com/file/OLSVB2ET/

Link Download phần mềm phiên bản Online (có thu phí)

- Quản lý nhà trường Online (kèm Net framework 2.0) dung lượng 58.12 Mb
+ http://www.mediafire.com/?jzy5m05mdqi
+ http://mega.1280.com/file/OSN709QI/
- Quản lý nhà trường Online dung lượng 35.04 Mb
+ http://www.mediafire.com/?ihzmmt5dw5j
+ http://mega.1280.com/file/8LNDQ343/

Email liên lạc: [email protected]