khi mình tạo đĩa repair trong win 7 thì win báo lỗi, bảo phải có đĩa cài đặt win 7 (mình dùng bản ghost utimate)
bạn nào biết thì chỉ giáo giúp. xin cảm ơn.