hepl me!
chương trình soạn thảo word 2k3 của mình ở các khoảng cách nó không phải là những cách chống mà thay vào đó lại là những ô vuông đen, nhưng khi in ra thì không làm sao cả. mình đã cài lại word 2k7 thì không bị nữa.
nhưng lúc cài thêm cả ms office 2k3, mở 1 file .doc lên lại bị các ô đen.

mong các bác giúp đỡ.