mình nghe rất nhiều nói là một trong những biện pháp giảm thiêu thời gian chai của pin laptop là thiết lập sau cho khi sạc pin thì không đầy đến 100% chỉ khoảng chừng 90% gi thôi.nhưng mình tìm hiểu hoài mà cũng không biết cách thiết lập đấy. ai biết chỉ mình với:wub::wub::wub::wub::wub::wub::wub::wub::wub: .thanks các bạn nhiều