mình có một vấn đề này mong mọi người giúp đỡ mình! máy mình mới cài bản xpsp3.khi turn off vẫn có chức năng standby nhưng không dùng được, hibernate cũng không dùng được(dù đã enable trong control panel và tao shortcut).mình hay dùng chế độ hibernate nên giờ không dùng được nữa thật ức chế quá:realmad: mong các cao thủ xắn tay giúp mình hem :helpsmilie:cám ơn mọi người rất nhiều![img]data:image/png;base64,ivborw0kggoaaaansuheugaaaaeaaaabaqmaaaa l21bkaaaaa1bmvexh5pjm+ykvaaaaaxrstlmaqobyzgaaaapjr efucndjyaaaaaiaaeihvdmaaaaasuvork5cyii=[/img]