laptop của mình khởi động lên màn hình nhưng ko có bất cứ 1 biểu tượng nào kể cả start bạn nào biết giúp mình với nha.
thank.