hum vừa rồi e có bị rơi laptop...từ hum đấy máy e rất hay bị đơ..rất hay bị "not responding" e k biết máy e có bị làm sao k? ai biết chỉ e với hoặc biết chỗ nào kiểm tra laptop tốt chỉ e với.e ở hà nội !thanks!