YouTube Song Downloader cho phép bạn dễ dàng tải về những đoạn video hay music trực truyến mà bạn ưu thích. Đơn giản với việc chỉ cần gõ vào tên một video hoặc music và bấm nút tải về. Phần mềm YouTube Song Downloader sẽ làm phần còn lại:

  • Tải về các video hoặc music yêu thích của bạn miễn phí trong vòng vài phút
  • Lưu lại dưới dạng MP3 hoặc video (AVI, MP4, FLV)
  • Hỗ trợ HD
  • Kết nối trực tiếp tới YouTube
  • Hỗ trợ Windows XP, Vista và Windows 7
  • Miễn phí

Download here!