đồ họa thì dc!!1 nhưng để đăng bài thì khó!!1 như mình phải tìm một ít thời giàn mới biết!!