em dùng server 2003 máy dòng 64 bit. chia sẻ internet cho các máy con trong mạng bằng vpn
khi server kết nối internet bằng mạng vnpt thì các máy con routing tới server nhận được tín hiệu internet
khi server kết nối internet bằng mạng cáp quang của viettel thì trình duyệt internet của các máy con trắng trơn - không kết nối được
các cao thủ chỉ cho em lý do với! em trăn trở quá - hỏi thằng kỹ thuật của viettel thì nó bảo trách nhiệm của em là nối được máy chủ vào net cho anh còn chia sẻ thế nào em không biết.. keke cái thằng..chuối
0906.051181 đa tạ các bro ah