em định lắp 1 mạng lan khoảng 7 máy nhưng không biết có thể dùng cài hdh winxp làm máy chủ không?vì máy đang sử dụng v emis lên em không muốn cài lại.anh chị nào biết giúp em với nha