các bác cho em hỏi máy chiếu nec bị khóa làm thế nào để bật?