các bác pro cho em hỏi. máy chiếu nec bị khóa làm thế nào để mở