longphung đã thêm một file mới vào kho Download:

Bkav Home - Phần mềm diệt Virus Việt Nam

Phiên bản miễn phí với những tính năng cơ bản. Tuy nhiên nếu có điều kiện, bạn nên nâng cấp lên Bkav Pro để đạt hiệu quả toàn diện và lâu dài. Để nâng cấp, bạn cần có Thẻ.
Tìm hiểu thêm về File mới này ...